Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.4.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.