Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza nr GP.6733.12.2019 z dnia 3 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STR7005G” w miejscowości Staniszcze Wielkie na działce nr 137, k.m. 1

Kolonowskie, dnia 3 lutego 2020 r.

GP.6733.12.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 3 luty 2020 roku wydana została decyzja nr GP.6733.12.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STR7005G”.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w miejscowości Staniszcze Wielkie, na działce nr: 137, k.m. 1, obręb Staniszcze Wielkie.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

- Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich w zakresie ochrony gruntów rolnych

   (ROŚ.673.23.2019.GK z dnia 31.12.2019 r.)

- Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich w zakresie dróg powiatowych

   (DP.672.21.2019.RW z dnia 31.12.2019 r.)

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu

   (WPN.612.456.2019.AM z dnia 10.01.2020 r.)

- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

   NZ.9022.1.182.2019.MKK z dnia 15.01.2020 r.)

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8b, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 3 luty 2020 roku

 

 • Tablice informacyjne Urząd Gminy Kolonowskie
 • Sołectwo Staniszcze Wielkie – tablice ogłoszeń
 • Sołectwo Staniszcze Małe – tablice ogłoszeń
 • BIP – Internet
 • GP/aa
Metryczka
 • wytworzono:
  03-02-2020
  przez: Arkadiusz Ulman
 • opublikowano:
  03-02-2020 08:37
  przez: Arkadiusz Ulman
 • zmodyfikowano:
  03-02-2020 08:37
  przez: Arkadiusz Ulman
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 37
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: