Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę nr 204/2020  w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Kolonowskie

POSTANOWIENIE NR 842/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Kolonowskie

POSTANOWIENIE NR 788/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Kolonowskie

POSTANOWIENIE NR 787/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Kolonowskie


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.o ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca
2020 r. 


Oświadczenie o numerze konta bankowego - dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Kolonowskie.


POSTANOWIENIE NR 545/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Kolonowskie


POSTANOWIENIE NR 196/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Gmina Kolonowskie s. 19


Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych:

SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - informacje ogólne

SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCHKwalifikacja ważności głosu

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 28 CZERWCA 2020 R. - wzór

UCHWAŁA NR 183/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 27 W OPOLU z dnia 15 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Okręgowa Komisja Wyborcza nr 27 w Opolu podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach


Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - OKW w Gminie Kolonowskie


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Dyżur przyjmowania dodatkowych zgłoszeń do OKW w dniu 15.06.2020 w godz. od 7:00 do 9:00


Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz o losowaniach składów komisji w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.55.2020 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki na terenie Gminy Kolonowskie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 


ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.54.2020 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych na obszarze Gminy Kolonowskie dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.


OBWIESZCZENIE Burmistrza Kolonowskiego z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 979), zgłoszenia dokonane w związku z wyborami Prezydenta RP, w których nie odbyło się głosowanie zachowują ważność. 

Jednocześnie istnieje możliwość dalszego, ciągłego dokonywania zgłoszeń do OKW przez wyborców indywidualnych (na tym samym druku, co w przypadku wyborów zarządzonych na dzień 10 maja br.) więcej informacji tutaj

Dyżur Urzędnika Wyborczego 

9.06.2020 r. w godz. 7:00-11:00

12.06.2020 r. w godz. 7:00-11:00

Formularz zgłoszenia kandydata na członka do obwodowych komisji wyborczych dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych formularz do pobrania 

Formularz zgłoszenia kandydata na członka do obwodowych komisji wyborczych dla pełnomocników komitetów wyborczych/osób upoważnionych przez pełnomocnika formularz do pobrania


Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.51.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Kolonowskie


WAŻNE INFORMACJE DLA WYBORCÓW

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania wraz z edytowalnym wzorem zgłoszenia

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. (aktualny druk)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z wzorami

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju


POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/988


Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly/uchwala-nr-1292020-pkw-z-dnia-10-maja-2020-r-w-sprawie-stwierdzenia-braku-mozliwosci-glosowania-na-k 


WAŻNY KOMUNIKAT

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/komunikat-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-7-maja-2020-roku


Postanowienie nr 87/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku. tutaj 


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. tutaj


Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu dotyczącą możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.  więcej


 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Kolonowskiego z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ KOLONOWSKIE


DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-prezy


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za-


PDFZarządzenie.Or.0050.14.2020.2020-02-06.pdf (112,13KB) w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Kolonowskie


Formularz zgłoszenia kandydata na członka do obwodowych komisji wyborczych dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych formularz do pobrania 


Formularz zgłoszenia kandydata na członka do obwodowych komisji wyborczych dla pełnomocników komitetów wyborczych/osób upoważnionych przez pełnomocnika formularz do pobrania


Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 10 maja 2020r. http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/184