Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.7.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie na rzecz użytkownika wieczystego.