Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa remizy OSP w Fosowskiem

PDFInformacja o wyborze oferty - PI.271.1.2020.pdf

PDFInformacja o treści złożonych ofert - PI.271.1.2020.pdf

UWAGA!!!

Zmiana treści SIWZ

PDFWyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - PI.271.1.2020.pdf

PDFPrzedmiar poprawiony - PI.271.1.2020.pdf

PDFZmiana ogłoszenia - PI.271.1.2020.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - PI.271.1.2020.pdf

PDFSIWZ - PI.271.1.2020.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.docx

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.pdf

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Pisemne zobowiązanie innego podmiotu.docx

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Pisemne zobowiązanie innego podmiotu.pdf

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.docx

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do umowy.docx

PDFZałącznik nr 1 do umowy.pdf

DOCXZałącznik nr 2 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx

PDFZałącznik nr 2 do umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy.pdf

ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip

Metryczka
 • wytworzono:
  21-02-2020
  przez: Karina Mrozek
 • opublikowano:
  21-02-2020 12:14
  przez: Karina Mrozek
 • zmodyfikowano:
  01-04-2020 11:13
  przez: Karina Mrozek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 372
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: