Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.36.2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2020 r.