Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.39.2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej