Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.40.2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kolonowskiem.