Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe 2020

PDFUchwała Nr XIV/131/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2020 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XIV/128/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/308/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XIII/121/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2020 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XIII/119/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XIII/118/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XIII/117/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XII/113/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2020 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XII/110/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Kolonowskiego nr XI/101/20 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XI/107/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2020 rok. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XI/105/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XI/103/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2020 r.. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj

PDFUchwała Nr XI/101/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj