Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolonowskie - Kolonowskie ul. Bzów i ul. Kolejowa 6

Kolonowskie, 2011-10-04


Burmistrz  Kolonowskiego

o g ł a s z a

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG  USTNY


na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolonowskie :

-   niezabudowanej   działki  gruntu   Nr 1685   o powierzchni   0,0600 ha,  z  karty mapy 3,  położonej w Kolonowskiem przy ul. Bzów, przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne, jednorodzinne. Dopuszcza się realizację budynku jednorodzinnego z wbudowanym lub towarzyszącym lokalem usługowym oraz przeznaczonym na nieuciążliwą dla środowiska i otoczenia działalność  gospodarczą.  Zapisana  w księdze wieczystej Nr 31568.  Uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną, drogę utwardzoną.

Cena wywoławcza działki Nr1685 wynosi  22.800,00zł.+23%VAT5.244,00zł.= 28.044,00 zł.(brutto)
Wadium   ustalono w wysokości  5.600,00zł.(brutto).

Nabywca  działki  Nr 1685  zobowiązany będzie rozpocząć jej  zabudowę  na cele określone w  planie  zagospodarowania przestrzennego  w terminie 1 roku  i  zakończenia  w terminie  3 lat   od  zawarcia   umowy notarialnej.    Opisana wyżej  nieruchomość jest bez obciążeń.

-   lokalu mieszkalnego Nr 1 znajdującego się na parterze budynku przy ul. Kolejowej 6 w Kolonowskiem   o  powierzchni  99,24 m2   składającego  się  z  kuchni,  trzech  pokoi,  łazienki  i  przedpokoju, z przynależną piwnicą o powierzchni 7,72 m2  wraz z prawem własności 1.332/10.000 części wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i z prawem własności 1.332/10.000 części działki Nr 929/4 z mapy 3, obrębu Kolonowskie.   
Uzbrojenie : energia elektryczna, sieć wodno-kanalizacyjna, droga utwardzona. Brak jest charakterystyki energetycznej budynku. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Nr 44645.
Przez  działkę  Nr 929/4 została ustanowiona służebność  przejazdu do działki  Nr 929/3.  Innych  obciążeń  brak.

Cena   wywoławcza  lokalu Nr 1  wraz  z  przynależnościami   wynosi   -  127.281,00 zł.
Wadium   ustalono  w  wysokości   25.000,00zł.

Przetarg odbędzie się  dnia   4 listopada   2011r.  o godz. 1000 w Urzędzie MiG w Kolonowskiem.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne,  które wpłacą wyżej podane  wadium  na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Banku Spółdzielczego w Kolonowskiem    najpóźniej  do dnia  28 października 2011 roku.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom,  a osobie,  która wygra przetarg zaliczone na  poczet ceny   lub ulegnie  przepadkowi,  jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się  od zawarcia umowy notarialnej.
Bliższych informacji  można uzyskać  w  Urzędzie  Miasta i Gminy  w  Kolonowskiem,  pokój  nr  6a tel. 077 4611120  wewn. 24.

 

 


Burmistrz   Kolonowskiego
mgr inż. Norbert Koston
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariola Lipok
Data wytworzenia: 2011-10-03
Metryczka
  • opublikowano:
    03-10-2011 13:39
    przez: Maria Bednorz
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: