Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Odbudowa zbiornika małej retencji - zbiornik Regolowiec

Kolonowskie 2012.01.30


Nr Rś – 6220.DŚ.4-12.2011.2012

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Kolonowskiego


 Burmistrz Kolonowskiego informuje, że dnia 30 stycznia 2012 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na:   „Odbudowa zbiornika małej retencji – zbiornik „Regolowiec”, zadanie nr 18, realizowanego w ramach projektu „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013
dla PGL LP Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6,  47-120 Zawadzkie,  która  dnia 30 stycznia 2012 roku została wywieszona na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Miasta i Gminy  Kolonowskie, w pobliżu planowanej inwestycji w Kolonowskiem oraz na publicznie dostępnym wykazie – stronie internetowej BIP tut. Urzędu.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, w  Urzędzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Czerwionki 39, pokój nr 5a w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Kolonowskiego
mgr inż. Norbert Koston

 

1. Tablica ogłoszeń UMiG Kolonowskie
2. BIP
3. Miejsce planowanego przedsięwzięcia przy ul. Kościuszki w Kolonowskiem 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Regina Klyszcz
Data wytworzenia: 2012-01-31

 

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    31-01-2012 14:25
    przez: Maria Bednorz
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: