Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 433/2 oraz 433/3, 433/4, 433/5 z karty mapy 1, obręb Kolonowskie

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO
ogłasza
PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
 
Na sprzedaż zabudowanej działki nr 433/2 z karty mapy 1, obręb Kolonowskie o powierzchni 0,4090 ha przy ul. Ks. Czerwionki 46 w Kolonowskiem zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 157,00 m2 i powierzchni użytkowej 206,00m2 – budynek przeznaczony do kapitalnego remontu. Działka zapisana jest w księdze wieczystej numer OP1S/00044645/1.
Uzbrojenie działki dostęp do sieci elektrycznej oraz wodnej istnieje możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Działka położona jest przy drodze asfaltowej, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami handlu i rzemiosła projektowane, tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, tereny upraw ogrodniczych, tereny upraw polowych, tereny zadrzewień, tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego projektowane, tereny dróg zbiorczych. Opisana wyżej nieruchomość jest bez obciążeń.
Na sprzedaż niezabudowanych działek 433/3, 433/4 i 433/5 z karty mapy 1, obręb Kolonowskie o powierzchni 0,2510 ha przy ul. Ks. Czerwionki w Kolonowskiem Działki zapisane są w księgach wieczystych o numerach OP1S/00056317/0, OP1S/00031130/4, OP1S/00056942/0. Działka 433/3 jest przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny dróg zbiorczych, tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego z usługami handlu i rzemiosła projektowane, tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego projektowane. Działka 433/4 jest przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego projektowane, tereny łąk i pastwisk, tereny upraw polowych. Działka 433/5 jest przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny łąk i pastwisk, tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego projektowane, tereny upraw polowych. Opisana wyżej nieruchomość jest bez obciążeń.
 
Cena wywoławcza działki 433/2 wraz z budynkiem wynosi: 373 000,00 zł (brutto)
Cena wywoławcza działek ewidencyjnych nr 433/3, 433/4 i 433/5 wynosi: 105 000,00 zł +23% VAT 24 150,00 zł = 129 150,00 zł (brutto)
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 502 150,00 zł
 
Wadium ustalono w wysokości 75 000,00 zł (brutto).
 
Przetarg odbędzie się 19 listopada 2021 r. godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wyżej podane wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/Kolonowskie najpóźniej do dnia 12 listopada 2021 roku.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom, a osobie, która wygra przetarg zaliczone na poczet ceny nieruchomości lub ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem, pokój nr 5, tel. 774611140 wew.24.
 
Kolonowskie, 15.09.2021
 
Burmistrz Kolonowskiego
Norbert Koston