Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Kolonowskie przeznaczonej do sprzedaż - działka ewidencyjna 1663 Kolonowskie

Kolonowskie, 08.10.2021

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KOLONOWSKIE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Oznaczenie  nieruch.

Według :

KW

OP1S/00055574/2

Ewidencja gruntów

Działka ewidencyjna nr 1663 AM-3 obręb Kolonowskie

Powierzchnia działek w ha

0,0599

Opis i położenie nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy skrzyżowanie ul. Bzów oraz ul. Tulipanowej

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem

- symbolem MN1– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowane i uzupełniane

Forma sprzedaży lub oddania nieruchomości

Sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku poz. 234.)

Do dnia 19.11.2021

Cena nieruchomości w zł.

33 500,00 + 23%VAT 7 705,00 = 41 205,00  zł (brutto)

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

PDFWykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Kolonowskie przeznaczonej do sprzedaż - działka ewidencyjna 1663 Kolonowskie-sig.pdf