Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Kolonowskie przeznaczonej do sprzedaży - dz. ewidencyjna 420-7 Staniszcze Małe i dz. ewidencyjna 1572-2 Kolonowskie

Kolonowskie, 08.10.2021

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KOLONOWSKIE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Oznaczenie  nieruch.

Według :

KW

OP1S/00056940/6

OP1S/00007946/0

Ewidencja gruntów

Działka ewidencyjna nr 420/7 AM-4 obręb Staniszcze Małe

Działka ewidencyjne nr 1572/2 obręb Kolonowskie

Powierzchnia działek w ha

0,1168

0,0215

Opis i położenie nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym położona w rejonie ul. Haupstocka

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Długiej

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem

- symbolem MN– tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem

- symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowane i uzupełniane
- symbolem RM;MN - tereny zabudowy zagrodowej, adaptowane, dopuszczone do uzupełnienia, przebudowy i zmiany funkcji na zabudowę jednorodzinną

Forma sprzedaży lub oddania nieruchomości

Sprzedaż w formie przetargu ograniczonego

Sprzedaż w formie przetargu ograniczonego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 roku poz. 234.)

Do dnia 19.11.2021

Do dnia 19.11.2021

Cena nieruchomości w zł.

37 300,00  zł (brutto)

12 100,00 + 23%VAT 2 783,00 =  14 883,00  zł (brutto)

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

PDFWykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Kolonowskie przeznaczonej do sprzedaż - dz. ewidencyjna 420-7 Staniszcze Małe i dz. ewidencyjna 1572-2 Kolon-sig.pdf