Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Kolonowskiego w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 12 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 13 grudnia 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kolonowskiego przeprowadzonych w dniu 12 grudnia 2021 r.  


Protokół z wyborów - skan z podpisami

Protokół z wyborów  


Protokół obsadzenia  mandatów radnych bez głosowania - skan z podpisami

Protokół obsadzenia  mandatów radnych bez głosowania 


Informacja Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem dla mężów zaufania z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany godziny rozpoczęcia pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem 


Informacja Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem dla mężów zaufania z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie rozpoczęcia pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem 


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 8 listopada 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Kolonowskiego zarządzonych na dzień 12 grudnia 2021 r.


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 8 listopada 2021 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej Kolonowskiego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 8 listopada 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Kolonowskiego zarządzonych na dzień 12 grudnia 2021 r.


Oświadczenie o numerze konta bankowego - dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem 


INFORMACJA NR 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 3 listopada 2021 r. o składzie, siedzibie i pełnionym dyżurze Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem.  


INFORMACJA NR 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 3 listopada 2021 r.  w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem


Postanowienie w sprawie pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem


Postanowienie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem


OBWIESZCZENIE Burmistrza Kolonowskiego z dnia 18 października 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem w wyborach do Rady Miejskiej Kolonowskiego zarządzonych na dzień 12 grudnia 2021 r.


Zarządzenie Burmistrza Kolonowskiego Nr Or.0050.100.2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na obszarze Gminy Kolonowskie


INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie Nr 69/2021 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 23 września 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Kolonowskiego

Zarządzenie Nr 138/21 Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kolonowskiego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 6 października 2021 r. - informacje o wyborach

  • KOMITETY WYBORCZE

W związku z zarządzonymi na dzień 12 grudnia 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Kolonowskiego w okręgu wyborczym nr 10, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Opolu III do dnia 18 października 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

  • KOMISJE WYBORCZE

Ponadto Komisarz Wyborczy informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Opolu III, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.), w terminie do dnia 28 października 2021 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Kolonowskie za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 12 listopada 2021 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Kolonowskiem więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto Komisarz Wyborczy informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Opolu III, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu (adres j. w.), w terminie do dnia 28 października 2021 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Kolonowskie za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 12 listopada 2021 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Kolonowskiem więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.